TAXATEURS

Qua tijdsbesteding is onze onderneming veel bezig met het taxeren van commercieel vastgoed en hieraan gelieerde activiteiten. Het volwaardig begeleiden van een taxatietraject en schrijven van een rapport dat voldoet aan de hoogste eisen binnen de branche, vastgelegd door het NRVT en of omschreven in het RICS Red Book, vergt behoorlijk wat tijd. Om volledig op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen binnen het vakgebied, bezoeken wij stelselmatig seminars en volgen vernieuwingen op de voet.

Een taxatie dient veelal als basis binnen een beslissingsproces voor een langdurige investering in vastgoed. De rapportage kan hierbij gebruikt worden ter ondersteuning van een aan- of verkoopbeslissing, maar ook dienen als grondslag voor een financiering (hypotheek). Er zijn echter veel meer toepassingsgebieden, zoals vaststelling van de marktwaarde voor opname in een jaarrekening, berekenen herbouwwaarde, maar ook om zicht te krijgen op een huurprijsniveau binnen een onderhandelingstraject.

Opdrachtgevers moeten hierbij kunnen vertrouwen op de expertise van de taxateur die niet alleen een verhaal schrijft, maar dit ook onderbouwt middels data, gekoppeld aan een visie op de lange termijn. Aankoop c.q. bezit van een object vormt immers de basis voor een (uitgesteld) verkoopmoment in de toekomst! De taxateur dient daarom naast het heden ook een inschatting te maken van de (waarde)ontwikkeling van een object op termijn en dit op correcte en praktische wijze tot uitdrukking te brengen in zijn rapportage.

Spauwen | Werrij verricht taxaties op het gebied van bestaand (commercieel) vastgoed, grondposities, (her)ontwikkelingsprojecten en vastgoedbeleggingen in alle vastgoedsectoren (woningportefeuilles, kantoren, winkels/winkelcentra, hotels, bedrijfsmatig/logistiek vastgoed, exploitatie gebonden). Bij het opstellen van de rapportage kiezen we afhankelijk van de omstandigheden een passende rekenmethodiek. Hierbij nemen we alle van belang zijnde elementen in ogenschouw en verstrekken onze opdrachtgever praktisch toepasbare aanbevelingen voor diens praktijksituatie.

Een taxatie dient op een onafhankelijke en objectieve wijze door een gekwalificeerd en ervaren taxateur(s) tot stand te komen. Binnen onze onderneming is Jules Spauwen hiervoor uw aanspreekpunt. Hij beschikt over zeer ruime praktijkervaring (> 15 jaar), is verbonden aan het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), waar hij onder andere ingeschreven staat binnen de kamer ‘Bedrijfsmatig Vastgoed – Groot Zakelijk Vastgoed’, op het hoogste niveau geschoold (Master of Real Estate) en heeft binnen RICS zijn professie binnen deze discipline bewezen, waardoor hij de titel RICS Registered Valuer mag hanteren.

Wilt u meer weten over taxaties in het algemeen of heeft u vragen hieromtrent, neem dan gerust contact met ons op.