BEDRIJFSMAKELAARS

Bemiddeling van commercieel vastgoed is een vak apart. Het samenbrengen van de juiste partijen, op het juiste moment tegen de juiste condities, vormt hierbij de uitdaging die wij graag aangaan. Hiervoor gebruiken wij niet alleen onze kennis en kunde, maar acteren wij ook (pro)actief binnen de markt, bijvoorbeeld door ons netwerk continue te informeren en verbreden, onder andere via (social) media en of het bijwonen van zakelijke aangelegenheden.

Of het nu gaat om aan- of verkoop, huur of verhuur, leegstand of belegging van bedrijfsobjecten, kantoren, winkels of commercieel vastgoed van andere aard zoals horecaobjecten, alles draait in beginsel om het belang en doel van onze opdrachtgever, waarbij wij op basis van onze kennis en langdurige praktijkervaring u op correcte en faire wijze ter zijde staan.

Onze bemiddeling start in de regel met een kennismaking en het inventariseren van de vraag annex behoefte van de cliënt, binnen de kaders die mogelijk zijn, gekoppeld aan de marktomstandigheden. Wij vervolgen het traject middels een inventarisatie en opname van het object, waarna een SWOT-analyse wordt vastgesteld. In samenspraak met opdrachtgever stippelen wij vervolgens een traject uit, waarbij een zo optimaal mogelijk resultaat het doel dient te zijn.

Op hoofdlijnen omvat het bemiddelingstraject binnen Spauwen | Werrij de volgende fasen en activiteiten :

Opstartfase

  • opmaak bemiddelingsovereenkomst tussen opdrachtgever en -nemer;
  • samenstellen van een projectbrochure en plaatsen promotiemateriaal (alleen indien gewenst) zoals posters of bijvoorbeeld een zeil;
  • data opvoeren op de website van Spauwen | Werrij, alsmede gespecialiseerde sites zoals Funda in Business, Ventu (via Propertynl).

Voortgangsfase

  • zoekers en of mogelijke kandidaten (pro)actief benaderen c.q. te woord staan;
  • verzorgen van bezichtigingen;
  • uit naam van en in samenspraak met opdrachtgever begeleiden van enig onderhandelingstraject;
  • informeren van opdrachtgever over de voortgang van het traject.

Afrondingsfase

  • verwerken van alle van belangzijnde data in een koop- en of huurovereenkomst;
  • verzorgen van een basisoplevering en of begeleiding bij de notaris van opdrachtgever;
  • verwijderen promotiemateriaal.

Bovengenoemde informatie omvat de hoofdlijn van enig traject, doch in samenspraak met opdrachtgever kan ook meer specifieke dienstverlening worden verzorgd. Denk hierbij aan bijzondere promotieacties via diverse kanalen.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of spelen met de gedachte een pand in bemiddeling te geven, neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u immers graag van dienst.